HomeMuziek - MusicInteractief Lezen - Interactive ReadingMeditatie - MeditationOver - About Sid BachrachThe WeystContactFavourite linksNieuwe Inzichten - New Insights
Sid Bachrach
English
Home

Cover

Zo zoet als honing
'Een pleidooi voor de oerbeginselen van de menselijkheid'

Er zijn mijlpalen in iemands leven. Dit zijn speciale momenten om inzicht te krijgen en met dankbaarheid terug te kijken naar alle ervaringen die ons leven verrijkten.

Via het schrijven van ‘Zo zoet als honing’ bedank ik al mijn formele en informele leraren, vrienden, kennissen en familie. Al schrijvend kon ik deze lessen delen en de kennis die ik geleerd heb van het Aleph-Bet gedurende mijn leven. Lessen die niet alleen uit boeken te halen zijn, maar die geleerd werden in drie verschillende landen, studerend, lesgevend en uit al die ontmoetingen met vele mensen, een grote gevarieerde groep. Ook als echtgenoot en ouder, gedurende de dagelijkse meditatie en als biologisch tuinder in een voormalige kloostertuin.

De belangrijkste les van de Hebreeuwse letters ligt in de herinnering aan dat wat wij samen delen. In ‘ Zo zoet als honing  drukken zij zichzelf uit als hulpmiddelen om de goeden regel: ‘houd van uw naaste als van uzelf’ en ‘behandel die zoals je zelf behandeld wil worden’, toe te passen in de praktijk. Ze wensen dat we een harmonieus leven leiden en onze uitdagingen elk moment aan kunnen, zowel in het kleine als in het grotere geheel.

Het Aleph-Bet helpt ons onze gedachten, onze handelswijze en onze levensstijl te ordenen. Het biedt daarbij ondersteuning. Toewijding, een liefhebbende houding, gastvrijheid, bewust consumeren, werken aan vrede, meditatie…… de Aleph-Bet hulpmiddelenlijst is te lang voor één pagina.

Neem een kijkje in dit boek en zie wat voor u van toepassing is en u persoonlijk helpt en onze wereld die tenslotte een prachtige wereld zal kunnen worden. Word deel van de ‘Tikoen Olammers’ , de herstellers van de wereld. En blijf zingen. Omdat een boek niet kan zingen zijn er titels van liederen en verwijzingen toegevoegd aan de hoofdstukken in dit boek. Liederen die in mijn hoofd en over mijn schouders meekeken, wachtend om deel te nemen aan dit boek.

Nu te bestellen via info@sidbachrach.com een gesigneerde versie van 'Zo zoet als honing' voor €14,95. Inclusief portokosten is het totaal € 17,- (binnen Nederland). Dit kunt u storten op ING rekeningnummer: 1383200 tnv. Gemeenschap 'De Weyst'. Ondervermelding van 'Zo zoet als honing'.


 ISBN  978 90 259 6130 5  -  Uitgeverij Ten Have  -  E-boek: 978 90 259 7150 2

 Met een aanbeveling van Rabbijn Awraham Soetendorp:

De ziel van de schepping - Rabbijn Awraham Soetendorp

Het Hebreeuwse Alfabet bestaat uit twee en twintig letters.
En daarin ligt besloten het wonder der wonderen.
Het is met dit luttele aantal letters dat het Al omschreven is.
Al wat ooit gezegd is en al wat ooit gezegd zal worden.
Elke letter draagt  een kern van de schepping.
Zo herbergt de letter Beet  waarmee de Hebreeuwse Bijbel begint in zijn vorm al de ultieme les.
Deze letter geschreven van rechts naar links is van achteren, van boven en van onderen afgesloten.
Er is slechts een opening naar voren toe.
Hij die schepping zegt , zegt toekomst.

In de contouren van de schepping is het licht van de Messiaanse tijd van vrede en rechtvaardigheid al
zichtbaar.
In de onuitputtelijke steeds wisselende verbindingen van deze zelfde letters
wordt aangegeven dat in de ruimte van tijd en plaats, alles met alles verbonden is.
Toeval is dan ook het van realiseren van de kosmische orde die er altijd is maar waarvan je maar zelden bewust bent.

In de mondelinge leer die ook zijn oorsprong in de Schepper heeft wordt keer op keer de sluier opgelicht zodat we zicht krijgen en houden op de shlemoet, de heelheid van al het geschapene.
Sjalom ,
vrede, en sjaleem , heel zijn, van dezelfde letters opgebouwd en slechts door het verschil in klinkers onderscheiden.


In de woorden van het handvest van compassie is het de empathie die de verbinding tot stand brengt in onze gepolariseerde wereld. Gd wilde de wereld scheppen met Emet de absolute maat van waarheid, maar de wereld kon daar niet aan voldoen en dreigde weer in chaos te vervallen. Gd besloot als het ware eerst Chessed  liefde te plaatsen voor waarheid.De Altijd Aanwezige wordt dan ook genoemd  Rav chessed veemmet, vol van liefde en waarheid, zoals de  tekst van de Thora het zegt - Exodus 34:6 Psalm 86:15 .

Het volk van Israel wordt gemaand de sabbat in acht te nemen als de uitdrukking van het eeuwige verbond tussen Gd en hen, dat de Eeuwige in zes dagen de hemel en de aarde heeft gemaakt maar op de zevende dag zijn werk beëindigde en rustte, Exodus 31: 16 ,17.

In het werkwoord Vajinafash, en Hij rustte, zijn de letters noen fee sjien  aanwezig die het woord nefesj, ziel, vormen. Gd heeft waarachtig de ziel gelegd in de schepping. Het is de grote verdienste van Sid Bachrach dat hij die zielskracht heeft blootgelegd in een meesterlijke vertelling over de uniciteit en de samenhang van de Hebreeuwse letters. Het was en is het gebruik van Joodse leraren en leraressen om kinderen kennis te laten maken met letters die gedompeld zijn in zoete honing.

Sid Bachrach treedt in deze traditie van deze opperste opvoedkunst door de letters een voor een te dompelen in het zoet van verbazende veelvoud van verklaringen, waarbij de grondlagen zichtbaar worden, dieper, ja nog dieper. Dit kleinood van liefde en waarheid dat klank geeft aan de melodie van de ziel zal in belangrijke mate bijdragen aan de dialoog , welke zich gelukkig steeds meer beweegt van tolerantie naar respect en van respect naar liefde.


HomeMuziek - MusicInteractief Lezen - Interactive ReadingMeditatie - MeditationOver - About Sid BachrachThe WeystContactFavourite linksNieuwe Inzichten - New Insights